Dofinansowanie projektu z UE

Cele projektu i efekty jego realizacji

Głównym założeniem projektu jest zagwarantowanie odpowiedniego wsparcia finansowego Przedsiębiorcy, w celu umożliwienia kontynuacji działalności obiektu oraz zabezpieczenie działań inwestycyjnych Wnioskodawcy związanych z COVID-19.
Inwestycje, o których mowa są nakierowane na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-zdrowotnego dla turystów oraz personelu obiektu.
Jednocześnie oczekuje się podniesienia standardów świadczonych usług i zwiększenia atrakcyjności obiektu, a także efektywnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne (zrównoważony rozwój).
Dofinansowanie projektu z UE: 215 020,66 PLN